Địa điểm đặt máy ATM – cây ATM Agribank tại Bắc Ninh

Danh sách điểm đặt máy ATM (Cây ATM) ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank tại Bắc Ninh:

Gia Bình
Đường Trung tâm, TT Gia Bình 1   máy 24/24
Lương Tài
97 Tân Dân, TT Thứa 1   máy 24/24
Quế Võ
Đông Du 1   máy
TT Phố Mới 1   máy 24/24
Thuận Thành
Đông Côi, TT Hồ 1   máy 24/24
Phố Dâu, Thanh Khương 1   máy 24/24
Phòng giao dịch Phố Hồ 1   máy
Tiên Du
Chợ Sơn, Việt Đoàn 1   máy 24/24
Đường TS 16 KCN Tiên Sơn 1   máy 24/24
Lý Thường Kiệt, TT Lim 1   máy 24/24
Phòng giao dịch Cho Va 1   máy
TP Bắc Ninh
331C Ngô Gia Tự, Suối Hoa 1   máy 24/24
37 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa 2   máy 24/24
81 Nguyễn Du, Ninh Xá 1   máy 24/24
Dốc Đặng, Vạn An 1   máy 24/24
Nhà máy Topfeed – DABACO – KCN Khắc Niệm 1   máy 24/24
Dabaco 1   máy
Từ Sơn
28B Minh Khai – Đông Ngàn 1   máy 24/24
Đình Bảng 1   máy
Trịnh Xá – Châu Khê 1   máy 24/24
Yên Phong
TT Chờ 1   máy 24/24

Xem thêm:

Danh sách điểm đặt máy ATM (cây ATM) ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại các tỉnh thành trên toàn quốc

Tìm điểm đặt máy ATM – cây ATM theo ngân hàng

Tìm điểm đặt máy ATM – cây ATM theo tỉnh thành